Fartygsbesiktning
Besiktning av grundstötta fartyg.

Besiktningar.
Om du gått på grund eller fått någon skada på båten kan du beställa en besiktning istället för att lyfta båten. Vi kan också besiktiga din brygga eller kaj.

Andra besiktningar:

  • Värmeledningar
  • Vattenledningar
  • Avloppsledningar
  • El-ledningar
  • Dagvattenrör
  • Fiber-kabel
  • Tele-ledningar

Naturligtvis reparerar och justerar vi ovanstående om du väljer det. Vi dyker och besiktigar även vintertid: vdyk.html (jpg 17 kB)

För beställning eller information;
Välkommen att ringa 08-711 00 39 eller e-posta info@varmdodykservice.se

 

© Copyright 2000 Värmdö Dykservice