Bojbesiktning
Besiktning och iläggning av bojar.

Bojarbeten.
Många av våra arbeten är bojstens jobb - just för att det är så viktigt att man har bra förtöjning.

Besiktning.
Beställ en besiktning av hela förtöjnings-kedjan:
bojsten och infästning - kätting - boj och dess ögla.
Är du ansvarig på en båtklubb kan du få ett protokoll där alla kan se hur länge kättingen håller och om bojstenen är tillräckligt tung.

Efter besiktning.
Vi ombesörjer byte av kätting eller bojsten. Om du har sten själv kan vi lägga i den eller flytta en befintlig. Du kan också beställa en förankring direkt i berg. 
Så här ser det ut när vi lägger i bojstenar: bojarb.html (jpg 29 kB)

Vad skall jag ha för material?
Det finn en tabell som försäkringsbolagen har som norm:

Båten

Bojtyngd - vikt i vattnet

Kätting

Vikt i ton

Utsatt läge

Skyddat läge

Utsatt läge

Skyddat läge

0,2

200 Kg

150 Kg

10 mm

9 mm

0,5

200 Kg

150 Kg

10 mm

9 mm

1,0

300 Kg

200 Kg

11 mm

11 mm

2,0

300 Kg

200 Kg

11 mm

11 mm

3,0

450 Kg

300 Kg

13 mm

11 mm

4,0

600 Kg

400 Kg

16 mm

13 mm

6,0

900 Kg

600 Kg

16 mm

13 mm


Lite övriga kommentarer:
När kättingen förlorat mer än 20% av sin godstjocklek måste den bytas.
Tänk på att olika bojstensmaterial förlorar vikt när de läggs i vattnet. Tabellen ovan anger vikt i vattnet.
Så här mycket förlorar dessa material av sin ursprungsvikt:
  • 40% betongsten 
  • 30% natursten 
  • 20% järn 
För mer information;
Välkommen att ringa 08-711 00 39 eller e-posta info@varmdodykservice.se

 

© Copyright 2000 Värmdö Dykservice