Pråm med maskiner
Transport av maskiner.

Övriga arbeten.
Vi transporterar maskiner och byggmaterial i skärgården och även på land. Vi har båtar för snabb transport eller pråm med kran för omfattande och utrymmeskrävande gods eller maskiner.
Maskintransporter: maskin.html (jpg 34 kB)
Virkestransport: virke.html (jpg 26 kB )

Olika dykuppdrag.
Vi lägger ner slang för värmepumpar, rensar dagvattenledningar, etablerar bubbelbarriär för oljeskydd vid hamn eller för isfri miljö vid brygga. Vi söker och tar upp båtmotorer, ditt favoritsmycke eller andra värdeföremål.

För mer information;
Välkommen att ringa 08-711 00 39 eller e-posta info@varmdodykservice.se

 

© Copyright 2000 Värmdö Dykservice